06-70/273-83-49
06-30/976-98-57
[email protected]
Elérhetõségek

Autókárpitozás Budapesten

Több mint 25 év autókárpitos tapasztalattal állunk rendelkezésére Budapesten korszerű műhelyünkben

Teljes körű ózonos fertőtlenítést végzünk 100% vegyszermentesen, az Önök biztonságáért. Időpont egyeztetés és kérdés esetén a 06-30/976-98-57, 06-70/273-83-49 számokon állunk rendelkezésükre.

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelő cég neve: AKTÍV KÁRPITOS KFT
székhelye: 1139 Budapest, Béke tér fszt. 2.
adószáma: 14843352-1-41
képviselő: Molnár Zoltán
 
 Az adatkezelés jogalapja: 
 
- személyes adatok kezelése munkaviszonnyal összefüggésben,
- adatkezelés szerződések teljesítéséhez,
- adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez,
- adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelme érdekében,
- adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez,
 
A vállalkozás és a vele munkaszerződést kötő magánszemély adataira vonatkozó szabályok.
 
A vállalkozás, mint munkáltató jogosult a munkavállalói személyes adatait – különösen: név, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele, TAJ- száma, lakcím- nyilvántartani és adatfeldolgozó számára továbbítani. A munkavállaló köteles a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a munkáltatója tudomására hozni a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül.
A munkáltató köteles a tudomására jutott személyes adatokat illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon nyilvántartani és zártan kezelni. 
A munkavállaló tiltakozhat a személyes adatainak harmadik személy számára marketing vagy közvélemény kutatási célokra történő továbbadása ellen. 
A munkáltató a munkavállalóval történő kapcsolattartás érdekében elkérheti a munkavállalója nem személyes adatait is, úgymint e-mail cím, telefonszám.
A munkáltató felhasználhatja a munkavállaló nem személyes adatait jogos érdekének érvényesítéséhez, erről azonban köteles tájékoztatni a munkavállalót, aki tiltakozhat adatai felhasználása ellen.
A munkavállaló nem kérheti a munkáltatójától a munkáltatással összefüggő adatainak elfelejtését, mivel a munkáltató kötelessége a munkaviszonnyal kapcsolatos adatok megőrzése 50 évig.
 
Adatkezelés szerződés teljesítéséhez
 
A vállalkozás a működésének fenntartása érdekében a vele üzleti kapcsolatba kerülő partnerek adatait kezeli.
A partnerektől befogadott és a számukra kiállított számlákon szereplő adatokat a vállalkozás továbbítja a számára számviteli szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozónak.
A partner cégek e-mail címét, a kapcsolattartó nevét és telefonszámát felhasználhatja piac kutatási, marketing célokra.
A vállalkozás partnerei tiltakozhatnak az adatok ilyen célú felhasználása ellen.
 
Adatkezelés szerződés teljesítése érdekében
 
A vállalkozás felhasználja az birtokában lévő korábbi és jelenlegi adatokat árajánlatok készítéséhez.
A vállalkozás a partnerektől kapott információkat és adatokat felhasználja minden érvényes szerződésének teljesítéséhez.
A fenti két felhasználási mód esetén a partnerektől nem fogad el tiltakozást az adatkezelés ellen.
 
 
 
Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez
 
A vállalkozás a hatályos jogszabályok, érvényes szerződések alapján keletkező jogi kötelezettségei teljesítéséhez felhasználja a birtokában lévő összes adatot.
 
Adatkezelés jogos érdek miatt
 
A vállalkozás jogos érdeke a bevétel megszerzése, a szerződések létrejötte, a tartozások behajtása, a költségek elszámolása, a munka elvégzése, a munkavállaló munkájának ellenőrzése, a versenytársak adatainak elemzése, az adóbevallások elkészítése, az egyéb kötelező adatszolgáltatások teljesítése, a hatóságokkal történő együttműködés.
A jogos érdek miatti külső adatok felhasználása ellen nem fogad el tiltakozást és nem semmisíti meg az adatokat.
 
Az adatokat Magyarország területén tároljuk és használjuk fel.
A partnerek adatait a vállalkozás munkatársai gyűjtik, tárolják és használják fel.
Az adatokat külső adatfeldolgozók részére továbbítjuk, akikkel a vállalkozás együttműködik 
A vállalkozás  minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az érintett által meghatározott vagy az adatvédelmi tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A vállalkozás a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról ezen Adatvédelmi nyilatkozat keretében tájékoztatja az érintetteket. 
Külső adatfeldolgozó szolgáltatónk: 
Céghmester Consult ZRT 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2.
 
A partnereink jogai
 
Hozzáférési jog: partnereink bármikor tájékoztatást kérhetnek a róluk tárolt személyes adatokról.
 
Hordozhatóság joga: partnereink adatait a hozzájárulásuk alapján kezeljük, és jogukban áll kérni, hogy az adataikat saját vagy más partnereik számára továbbítsuk.
 
Helyesbítés joga: partnereink bármikor kérhetik, hogy a vállalkozás által kezelt adatokat helyesbítsük.
 
Törléshez való jog: partnereink kérhetik a vállalkozástól az adataik törlését, kivéve folyamatban lévő szerződés teljesítése, vagy még ki nem fizetett megrendelt áru vagy szolgáltatás ellenértékének megfizetéséig
 
Korlátozáshoz való jog: a partnerek kérhetik, hogy adataikat ne adják tovább, ha igazolják, hogy az adattovábbítás sérti jogos érdekeit, vagy adataik helytelenek, a feldolgozás jogtalan, ha a vállalkozásnak már nincs szüksége a partnerek adataira, de kárigények érvényesítése érdekében szüksége van a partnerek adataira.
 
Hogyan gyakorolhatja jogait: jelezze a vállalkozás munkatársainak az adatkezelésre vonatkozó kéréseit a vállalkozás e-mail címén: [email protected]
 
Készült : Budapest, 2018.05.29